Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

5. ročník

URGENTNÁ MEDICÍNA

  • v 9. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo
  • v 9. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

Vedúci vyučujúci: MUDr. Denisa Osinová, PhD.

 

ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

  • v 10. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo
  • v 10. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

Vedúci vyučujúci: MUDr. Denisa Osinová, PhD.