Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

5. ročník

URGENTNÁ MEDICÍNA - ukončené skúškou, povinná 100% účasť na praktikách

  • v 9. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo
  • v 9. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

Vedúci vyučujúci: Prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

 

ANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA - ukončené skúškou, povinná 100% účasť na praktikách

  • v 10. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo
  • v 10. semestri v štúdijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

Vedúci vyučujúci: Prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.