Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Urgentná medicína

URGENTNÁ MEDICÍNA

študijný program všeobecné lekárstvo 5. ročník 

Výučba urgentnej medicíny začne bez zmien, podľa štandardného študijného plánu a rozvrhu. Praktické cvičenia sa budú konať prevažne v Simulačnom centre, prípadne na KAIM oddelení podľa dohovoru s vyučujúcim.


Prednášky – témy:

 

 1.  Úvod (organizácia záchranného systému, právne aspekty, úvodný manažment pacienta)
 2.  Šok (formy, rozpoznanie, iniciálny manažment)
 3.  Kardiovaskulárny systém (akútne koronárne syndrómy, arytmie, kardiálne  zlyhanie)
 4. Centrálny nervový systém (náhle cievne mozgové príhody, záchvaty, poruchy vedomia)
 5.  Respiračný systém (respiračné zlyhanie, asthma, CHOCHP, akútne zápalové ochorenia)
 6. Trauma (všeobecne, úvodný manažment, špecifické úrazové mechanizmy )
 7. Horská medicína, potápanie, letecká medicína

  


Praktické cvičenia – témy:

 

 1. BLS dospelý, deti, novorodenci
 2. ALS dospelý, deti, novorodenci, pôrod
 3. Zabezpečenie dýchacích ciest a dýchania
 4. Poruchy srdcového rytmu (defibrilácia, kardioverzia, pacing)
 5. I.v. prístup, i.o. prístup, spôsoby podávania liekov v UM, nazogastrická sonda, blakemore-sengstakenova sonda, hrudné drény, punkcia hrudníka, punkcia perikardu,
 6. Rany a ich manažment, obväzy, imobilizácia končatín, uvoľnenie helmy, krčný golier, vytiahnutie osoby z vozidla, polohovanie, transport, triage, organizácia UHPO
 7.  Test

 

 Podmienky úspešného absolvovania predmetu Urgentná medicína 2019/2020