Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Zamestnanci

 

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Milan Minárik, PhD.

                              email: minarikunm.sk

                              tel: 4203939

 Odborný asistent: prof. MUDr.Beata Drobná Sániová,PhD.

                            email: beata.saniovajfmed.uniba.sk 

                            tel:  4203705

Emeritný vysokoškolský profesor: prof. MUDr. Michal Drobný,DrSc.

 

Odborný asistent: MUDr.Denisa Osinová, PhD.

                          email: denisa.osinovajfmed.uniba.sk

 

Interný doktorand: Ing.Gabriela Sobolová

                          email: gabriela.sobolovagmail.com

 

Interný doktorand: MUDr.Lenka Tulejová

                           email: tulejova3@uniba.sk

I