Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Zamestnanci

Prednosta kliniky

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová,PhD.
email: saniovajfmed.uniba.sk
tel: +421 43 413 50 01, VoIP:41709

Emeritný vysokoškolský profesorprof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Odborný asistent

MUDr. Denisa Osinová,PhD.
email: denisa.osinova@jfmed.uniba.sk

 

AsistentMUDr. Silvia Učňová
email: silvia.ucnova@jfmed.uniba.sk
Interný doktorand

Ing. Gabriela Sobolová
email: gabriela.sobolova@gmail.com

Interný doktorandMUDr. Lenka Tulejová
email: tulejova3@uniba.sk