Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Zamestnanci

 

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Milan Minárik, PhD.

                              email: minarikunm.sk

                              tel: 4203939

 Odborný asistent: prof. MUDr.Beata Drobná Sániová,PhD.

                            email: beata.saniovajfmed.uniba.sk 

                            tel:  4203705

Emeritný vysokoškolský profesor: prof. MUDr. Michal Drobný,DrSc.

 

Odborný asistent: MUDr.Denisa Osinová, PhD.

                          email: denisa.osinovajfmed.uniba.sk

 

Interný doktorand: Ing.Gabriela Sobolová

                          email: gabriela.sobolovagmail.com

 

Interný doktorand: MUDr.Lenka Tulejová

                           email: tulejova3uniba.sk

I

 

 

 

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001
41748
043/4203939,043/4203679

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
docent vysokej školy, univerzity

Miroslava Mizerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
sekretárka, sekretár
043/4135 001
41709
043/4203679

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]