Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Zamestnanci

 

Prednosta kliniky: 

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

email: denisa.osinovauniba.sk

tel.: +421 43 413 50 01  

 

Odborný asistent: 

doc. MUDr. Milan Minárik, PhD.

email: minarikunm.sk

tel.: 4203939

 

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

email: beata.saniovauniba.sk 

tel.:  4203705

 

Emeritný vysokoškolský profesor:

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

 

 

MUDr. Adam Cigánik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001
41748
043/4203939,043/4203679

MUDr. Tomáš Fecko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Docent vysokšej školy

Miroslava Mizerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
sekretárka, sekretár
043/4135 001
41709
043/4203679

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jana Sendreyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

MUDr. Matej Súkeník

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ
[1]