Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PÔRODNÁ ASISTENCIA

1. ročník

Plán praktických cvičení zimný semester

Pôrodná asistencia

2019/2020

1. Úvod do anestéziológie, základné pojmy.

2. Celková anestézia: definícia, rozdelenie, technické vybavenie

anestéziologického pracoviska.

3. Regionálna anestézia: rozdelenie, použitie, výhody, nevýhody,

komplikácie.

4. PEDA – indikácie, kontraindikácie, komplikácie.

5. Intenzívna medicína, definícia, pojmy.

6. Indikácie prijatia pacienta na OAIM, starostlivosť o pacienta v

bezvedomí.

7. Monitorovanie pacienta na OAIM. Základné postupy v intenzívnej

medicíne.

8. Nové postupy v KPR.

9. Šok: definícia, rozdelenie, patofyziológia šokových stavov.

10. Náhle stavy v gynekológii a pôrodnictve.

11. Krv a krvné deriváty.

12. Základy algeziológie. Hlavné princípy tlmenia akútnej a chronickej

bolesti.

13. Úvod do urgentnej medicíny.

14. Záverečné konzultácie a zápočtový test.