Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Postgraduálna výučba

Doktorandské štúdium:

Počet doteraz vyškolených doktorandov: 7

Počet doktorandov v súčasnom programe:

  • 1 (interná forma štúdia)
  • 12 (externá forma štúdia)

 

Konzultant PGŠ pracoviska: prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.