Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pripojenie študentských počítačov

Informácie o prístupe študentov na Internet

Služby Internetu sú študentom umožnené v nasledovnom rozsahu:

 • Vysokoškolský internát na ul. Novomeského 7
  • všetky izby (privátne počítače)
  • počítačová študovňa 625 - 10 prípojok (privátne počítače)
   <output>(privátne počítače)</output>
   <output>(privátne počítače)</output>
   <output>(privátne počítače)</output>
  • počítačová študovňa 225 - 10 prípojok (privátne počítače)
  • Martinský klub medikov - 6 prípojok (privátne počítače)
 • Vysokoškolský internát na ul. Hviezdoslavova 35
  • všetky izby (privátne počítače)
  • počítačová študovňa blok 1B - 10 prípojok (privátne počítače)
 • Akademické informačné centrum na ul. Novomeského 7A
  • počítačové študovne knižnice - 80 prípojok (počítače fakulty)

Každé prípojné miesto (zásuvka 10/100/1000 Mbit/s) je pripojené do samostatnej študentskej siete neobmedzenou šírkou pásma a bez akéhokoľvek limitu prenesených dát. Študentská sieť je do Internetu pripojená prostredníctvom akademickej siete SANET konektivitou 10 Gbit/s. Študenti pristupujú do Internetu na základe podmienok, ktoré musia spĺňať a dodržiavať, sú uvedené v príkaze dekana JLF UK Prevádzkový poriadok siete ŠD v súlade s predpisom Smernica rektora UK - Bezpečnostná politika Integrovaného informačného a komunikačného systému UK ako aj Vnútorný predpis č.2/2011, Smernica rektora, ktorou sa upravujú pravidlá informačnej bezpečnosti UK. Za operačný systém na vlastných počítačoch, nainštalovaný softvér, aj za jeho spravovanie zodpovedá študent.

Prístup do počítačových miestností na internátoch je umožnený v 24/7 režime výhradne prostredníctvom ISIC karty študenta, čo je zaznamenané v prístupovom systéme. Na fakultných počítačoch je nainštalovaný operačný systém  MS Windows vrátane kancelárskeho balíku MS Office aj multimediálneho prehrávača VLC, ktorý umožňuje prístup k záznamom z videokonferencií na e-learningovom portále MEFANET.

Za majetok fakulty, ktorý sa nachádza v počítačových miestnostiach sú zodpovední študenti, ktorí sa v danom mieste a v danom čase nachádzajú aj z tohto dôvodu je majetok  monitorovaný kamerami.