Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

E-learning

MEFANET

Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je oficiálnym priestorom na uverejňovanie elektronických výučbových diel, prednášok, testov a multimediálnych učebných pomôcok ako aj ďalších elektronických pedagogických dokumentov pre podporu štúdia vo všetkých študijných programoch a stupňoch na JLF UK v Martine. Dokumenty sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov. Vstup..

 

LMS MOODLE

Komplexný univerzitný systém pre riadenie výučby formou elektronických on-line kurzov. Integruje v sebe rôzne nástroje pre sprístupnenie materiálov, testovanie študentov, on-line zadania, ankety, diskusie, chaty a pod. V systéme su uložené všetky elektronické kurzy Jesseniovej lekárskej fakulty. Vstup...

 

E-learningový portál JLF UK

Pre užívateľov e-learningových systémov, bol vytvorený e-learningový portál JLF UK http://e-learning.jfmed.uniba.sk/ na ktorom sa okrem iného nachádzajú aj manuály k jednotlivým e-learningovým webovým portálom. Vstup...

 

Portál elektronických kníh

Portál elektronických kníh, skrípt a iných elektronických materiálov Jesseniovej lekárskej fakulty. Vstup ...