Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán školení

Školenia vykonávajú profesionálni školitelia z CIT UK v Bratislave. V prípade, že sa chcete školenia zúčastniť, ale nechcete cestovať do Bratislavy, urobíme videokonferenčný prenos školenia do Martina. Počas školenia vidíte školiteľa aj prezentáciu, môžete sa školiteľa pýtať, ako by ste v skutočnosti boli v školiacej miestnosti.

So žiadosťou o spojenie sa môžete obrátiť na Ing. Petra Francela z Ústavu informačných technológií JLF UK emailom na adrese: peter.francel@uniba.sk. S správe uveďte názov a termín školenia, meno a vaše pracovisko. 

Plán školení na najbližšie obdobie

Aktuálne nie sú v príprave žiadne školenia.