Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav informačných technológií

Kontakt

Adresa: L. Novomeského 7A, 036 01 Martin
Tel.: 043/ 2633218
VoIP: 41 218

Helpdesk

Všetky žiadosti o pomoc, problémy a poruchy týkajúce sa výpočtovej techniky JLF, počítačových sietí a IT služieb, nahlasujte v pracovných dňoch (8:00 – 16:00) z voip telefónov na číslo 944.

Pre volania z pevných liniek a mobilných sietí použite 043/2633 944 alebo 0915/944 015.