Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

VoIP telefónia

Cenník hovorov mimo siete VoIP

Jesseniova lekárska fakulta je vzdialená od všetkých ostatných súčastí a fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave viac ako 200 km. Samotné pracoviská fakulty v Martine sú umiestené v šiestich od seba vzdialených lokalít. Do zavedenia VoIP telefónie sa využívali platené služby telekomunikácií. Po realizácii úspešného IT projektu je na fakulte cca. 500 hardvérových VoIP telefónov. Ide o systémy Cisco, Alcatel a Grandstream. Systém využíva SIP server JLF UK. V súčasnosti má VoIP telefón väčšina zamestnancov fakulty. Je vypracovaný interaktívny zoznam VoIP kontaktov

V súvislosti s prechodom na samostaný voip server JLF a úpravou konfigurácie do funkčnej podoby vo vzťahu k voip systému RUK, UK a poskytovateľa telefónnych služieb Benestra sa zmenili niektoré zaužívané zvyklosti číslovacieho systému voip na JLF UK.

1) pre volania v rámci voip JLF stačí použiť posledné "trojčíslie" xxx (napr. 310 - sekretariát dekana JLF)

2) pre volania voip z fakúlt UK a RUK na voip JLF používajte 5 miestne číslo v tvare 41xxx (napr. 41310 - sekretariát dekana JLF)

3) pre volania v SR z lokalít mimo voip UK na voip JLF používajte martinskú predvoľbu 043/2633xxx (napr. 043/2633310 - sekretariát dekana JLF)

4) pre volania zo zahraničia na voip JLF používajte medzinárodnú predvoľbu (napr. 00421 43 2633310 - sekretariát dekana JLF)

Všetky odchádzajúce volania z voip JLF do sietí telefónnych operátorov sa riadia bežnými zvyklosťami

1) martinské pevne linky bez predvoľby 043

2) pevné linky do iných miest a mobilní operátori s predvoľbou

(viď. Slovenské telefónne predvoľby)

Pozor !!!

Výnimku tvoria volania z voip JLF na tiesňové a špeciálne linky.

Na úspeš zrealizovanie hovoru je potrebné pridať predvoľbu "0"

0112 - jednotné číslo pre tiesňové volania (pri vytočení 112 bez predvoľby sa dovoláte Ing. Hvizdákovi klapka 41112)

0150 - hasiči

0155 - záchranka

0158 - polícia

0159 - mestská polícia v Martine

t-com informačné linky tiež s predvoľbou "0"

01180 - univerzálna informačná služba

01181 - komerčná informačná služba

012111 - info asistent - informácie z internetu

012149 - informácie o telefónnych číslach v zahraničí