Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

WiFi prístup - EDUROAM

Eduroam - informácie o bezdrôtovom pripojení

Pre záujemcov o dočasné pripojenie do Internetu prostredníctvom prenosných zariadení vybavených WiFi sú študentom a zamestnancom umožnené v nasledovnom rozsahu:

 • Vysokoškolský internát, ul. Novomeského 7
  • Prízemie - vestibul
  • Všetky poschodia
  • Posluchárne ABC, stará aula
 • Vysokoškolský internát, ul. Hviezdoslavova 35
 • Malá hora 4a
  • Dekanát, Aula Magna, vestibul
  • Teoretické ústavy
 • Akademické informačné centrum, ul. Novomeského 7a
  • Ústav informačných technológií
  • Študovne knižnice
  • Simulačné výučbové centrum
 • Nelekárske ústavy, ul. Malá hora 5
  • Ústav ošetrovateľstva
  • Ústav pôrodnej asistencie
  • Ústav cudzích jazykov
 • Edukačné centrum, BioMed, ul. Malá hora 4c
 • Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2
  • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
  • Neonatologická klinika
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, učebňa Malá hora 5, učebňa pri ÚKB

Službu môžu využívať aj návštevníci (študenti, učitelia alebo pracovníci) ktorejkoľvek súčasti UK. Sieť je zároveň prístupná prostredníctvom služby Eduroam aj pre návštevníkov z iných univerzít, akademických pracovísk (aj zahraničných) podľa mapy dostupnosti služby.

Podmienky používania, prístup k službe, konfigurácia a nastavenie prenosných zariadení sú popísané na stránkach Centra informačných technológií UK. Eduroam na JLF UK spĺňa požiadavky v súlade s roamingovou politikou definovanou akademickou sieťou SANET.