Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

WiFi prístup - EDUROAM

Eduroam - informácie o bezdrôtovom pripojení

Pre záujemcov o dočasné pripojenie do Internetu prostredníctvom prenosných zariadení vybavených WiFi sú študentom a zamestnancom umožnené v nasledovnom rozsahu:

 • Vysokoškolský internát, ul. Novomeského 7
  • Prízemie - vestibul
  • Jedáleň
  • Všetky poschodia
  • Posluchárne ABC, stará aula
 • Vysokoškolský internát, ul. Hviezdoslavova 35
 • Malá hora 4a
  • Dekanát, Aula Magna, vestibul
  • Teoretické ústavy
 • Akademické informačné centrum, ul. Novomeského 7a
  • Ústav informačných technológií
  • Študovne knižnice
  • Simulačné výučbové centrum
 • Nelekárske ústavy, ul. Malá hora 5
  • Ústav ošetrovateľstva
  • Ústav pôrodnej asistencie
  • Ústav cudzích jazykov
 • Edukačné centrum, BioMed, ul. Malá hora 4c
 • Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2
  • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
  • Neonatologická klinika
  • Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, učebňa pri ÚKB
  • Klinika detskej chirurgie

Službu môžu využívať aj návštevníci (študenti, učitelia alebo pracovníci) ktorejkoľvek súčasti UK. Sieť je zároveň prístupná prostredníctvom služby Eduroam aj pre návštevníkov z iných univerzít, akademických pracovísk (aj zahraničných) podľa mapy dostupnosti služby.

Podmienky používania, prístup k službe, konfigurácia a nastavenie prenosných zariadení sú popísané na stránkach Centra informačných technológií UK. Eduroam na JLF UK spĺňa požiadavky v súlade s roamingovou politikou definovanou akademickou sieťou SANET. Z kapacitných dôvodov a bezpečnosti sú povolené dve zariadenia jedného používateľa v rovnakom čase. V prípade viacerých zariadení sa odporúča vypnúť automatické pripájanie sa do wifi. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o pripojenie ďalšieho zariadenia.