Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Online štúdium - MS TEAMS

Microsoft Teams (MS TEAMS) je aplikácia na dištančné vzdelávanie, ktorú môžu používať študenti a zamestnanci našej fakulty.

Vzdelávací obsah a zadané úlohy môžu byť publikované online a študenti tak k nemu majú prístup odkiaľkoľvek. Používaním aplikácie MS TEAMS môžu študenti pristupovať k vzdelávaciemu obsahu, spolupracovať s inými študentmi, komunikovať s učiteľmi a odovzdávať zadania online. Učitelia môžu ohodnotiť úlohu študenta online a poskytnúť včasnú spätnú väzbu.

Používanie MS TEAMS je možné len s prihlásením cez univerzitnú emailovú adresu.