Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny k pripojeniu

Študenti ubytovaní na izbách s internetovou prípojkou si môžu pripojiť vlastný počítač do študentskej siete. Písomné žiadosti o pripojenie známe z predchádzajúcich rokov sa nepodávajú. Prepojovací kábel do dátovej zásuvky lokálnej siete LAN ukončený konektormi RJ-45 si študenti zaobstarajú v potrebnej dĺžke sami na vlastné náklady.

Pracovníci Ústavu informačných technológií JLF UK nevykonávajú používateľom študentskej siete žiadnu inštaláciu softvéru, konfiguráciu operačného systému a podobne, to je plne v réžii študenta. Rovnako nevykonávajú ani systémovú podporu. Vo vlastnom záujme ochrany svojho počítača sa odporúča používať vždy aktualizovaný operačný systém, zapnutý firewall a antivírový softvér.

V mimoriadnych prípadoch ma môžete kontaktovať v pracovných hodinách - tel. 043/2633323, VoIP v rámci UK 41323, mobil: 0917 765378 alebo sip:41323(at)uniba.sk. Prosím pamätajte, že môj čas je ohraničený, aby som sa vám mohol plne venovať, v prvom rade ste to vy, kto je zodpovedný za svoj počítač.

V prípade problémov s pripojením neváhajte kontaktovať našu vlastnú podporu na tel.č. 043/2633944 alebo z vrátnic 41944.