Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Počítačové študovne

Počítačové študovne pre ubytovaných študentov na VI JLF UK ul. Hviezdoslavova blok B1 a VI Novomeského 225 a 625 sú otvorené 24/7 cez ISIC.

Pre prístup do internetu na počítačoch fakulty prostredníctvom webových prehliadačov v počítačových študovniach na študentských domovoch JLF UK potrebná autentifikácia, ktorá funguje na základe celouniverzitného jednotného systému identifikácie osôb využívajúcich služby IIKS, prípadne iné služby fakulty, ktoré ta­kú­to identifikáciu vyžadujú. Študenti pristupujú do Internetu na základe podmienok, ktoré musia spĺňať a dodržiavať, sú uvedené v predpise Smernica rektora UK - Bezpečnostná politika Integrovaného informačného a komunikačného systému UK.

Každý študent je držiteľom International Student Identity Card - ISIC karty. Touto kartou si študent otvára dvere do počítačových miestností a autentifikuje sa pri používaní webového prehliadača. Postup, ako zistiť používateľské meno a heslo, ktoré má každý študent a zamestnanec pridelené cez Služby manažmentu identít a osôb, si môžete vyhľadať na tejto adrese: https://identity.uniba.sk/.

Po zadaní Vašich autentifikačných údajov je umožnené prehliadanie externých webových stránok Internetu, prípadne využívanie iných služieb fakultného intranetu napr. sťahovanie študijných materiálov z fakultného portálu a pod.

Prihlasovacie meno a heslo považujte za dôverné. Po skončení práce sa odhláste a uzatvorte prehliadač. Vo vlastnom záujme je žiadúce strážiť si svoje prístupové údaje a tým aj Vašu identitu!