Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Study department

Bc. Katarína Dullová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110

Katarína Kuzmová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 120

Jana Lepetová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 124

Bc. Jana Lettrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Katarína Nezdobová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 122

Janka Sýkorová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 197

Alena Šamová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 123

Mgr. Eva Štermenská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

Ing. Eva Tišliarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121
[1]