Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439
41439, 41408

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
41439, 41114
41904, 41482

Iveta Kasalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Eva Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408
41408

Mgr. Jana Mazuchová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 419
41419

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440
41440

RNDr. Marek Samec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 465
41465
[1]