Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 440
VoIP
41440
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 408
VoIP
41408
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 439
VoIP
41439, 41114
Poznámka
41904, 41482
Publikačná činnosť

Iveta Kasalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Eva Kohútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 408
VoIP
41408

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 465
VoIP
41465
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Mazuchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť