Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci ústavu

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 412
VoIP
41412, 41726
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 407
VoIP
41415
Poznámka
41407
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Dibdiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
043/2633 665
VoIP
41665
Publikačná činnosť

Ivana Frličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 469
VoIP
41469
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41483
Poznámka
41 675
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 442
VoIP
41663
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 664
VoIP
41668
Publikačná činnosť

Miroslava Kňazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Alexandra Kožová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo