Zamestnanci ústavu

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 412
VoIP
41412, 41726
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 407
VoIP
41661
Poznámka
41407
Publikačná činnosť

Zdena Cetlová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 668
VoIP
41668

doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 443
VoIP
41443
Publikačná činnosť

Ivana Frličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 469
VoIP
41469
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 442
VoIP
41663
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 664
VoIP
41664
Publikačná činnosť

Miroslava Kňazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Alexandra Kožová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo