Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci ústavu

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
41415
41407

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 412
41412, 41726

Ivana Frličková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 469
41469

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41483
41 675

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663
41663

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 664
41668

Miroslava Kňazúrová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Anna Kubernátová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 662
41662
41673

Roman Kubizňa

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
Technik hospodárskej správy
[1] 2 3