Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké zameranie

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na nasledujúce problémy: 

- štúdium ischemicko - reperfúzneho poškodenia centrálneho nervového systému v experimenálnych podmienkach

 - štúdium niektorých patologických procesov v mozgu ( nádory, epilepsia, ischémia) v klinických podmienkach

 - štúdium zmien orgánov (srdca a mozgu) pri starnutí

 - štúdium ischemicko - reperfúzneho poškodenia srdca v experimenálnych podmienkach

 - štúdium vplyvu voľných kyslíkových radikálov na membrány  mozgu a srdca

 - štúdium biogenézy a dysfunkcie mitochondrií v excitabilných tkanivách

 - štúdium mechanizmov podieľajúcich sa na rozvoji rezistencie nádorových buniek na cytostatiká.

Výskumné projekty riešené do roku 2010