Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 453
VoIP
41453
Publications

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405
Publications

Ing. Veronika Cígerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405
Publications

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41445
Publications

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 499
VoIP
41499
Room
3.11
Publications

MUDr. Eva Ochodnická, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 464
VoIP
41464
Publications

Agáta Rešetárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405
Publications

Soňa Timková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 405
VoIP
41405