Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy
043/2633 498

Margaréta Kondeková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405

doc. RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 464

RNDr. Lenka Lacková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 464

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 499

Agáta Rešetárová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405

Soňa Timková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii
[1] 2