Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Jana Višňovcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
043/2633 405
41405
1 [2]