Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 803
VoIP
41803
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 804
VoIP
41804
Poznámka
41803
Publikačná činnosť

Margaréta Portelekyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
VoIP
41658
Publikačná činnosť