Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
docent
043/2633 658
41658

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
docent
043/2633 803
41658
41803

Margaréta Portelekyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Andrea Vaňochová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658
[1]