Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Ústav Molekulovej biológie JLF UK poskytuje výuku predmetu Molekulová biológia pre študentov všeobecného lekárstva (v slovenskom a anglickom jazyku) a pre študentov nelekárskych študijných programov realizovaných na JLF UK. Na pracovisku sa vykonáva diagnostická a výskumná činnosť. V spolupráci s ďalšími pracoviskami JLF UK tu prebieha aj výuka postgraduálnych študentov.

 

Pracovisko sa podieľa na výskumných projektoch spolufinancovaných zo zdrojov EÚ

1. Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV I) (05/09-04/11)

2. Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II) (01/10-06/12)

3. Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice (10/10-09/13)

 

Naša zamestnankyňa Mgr. Veronika Holubeková, PhD bola absolútna víťazka Súťaže mladých onkológov, ktorá sa konala 6. a 7. marca 2014 na Ústave experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Súťaž organizovala Nadácia Výskum rakoviny a ÚEO SAV pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny (7. marec).