Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Na našom pracovisku sa školia pod vedením Doc. RNDr. Zory Lasabovej, PhD  štyria doktoranti Mgr. Ivana Hrdinová, Mgr. Martin Vážan, Mgr. Karin Gemzová a Mgr. Bibiana Malicherová . V spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK a UNM prebieha na našom pracovisku výučba šiestich doktorantov (Mgr. Sandra Meršáková, Mgr. Pavol Lukáč, Mgr. Eva Ježková, Mgr.Dušan Braný, Mgr. Dana Dvorská, Mgr. Dušan Loderer). V spolupráci s Klinikou detí a dorastu JLF UK a UNM Martin prebieha na našom pracovisku výučba jednej doktorandky (Mgr. Zuzana Sňahničanová).

V roku 2011 úspešne obhájila titul PhD na JLF UK v študijnom odbore Patologická anatómia a súdne lekárstvo Mgr. Petra Tilandyová. V roku 2013 úspešne obhájila titul PhD na JLF UK v študijnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo Mgr. Veronika Holubeková. V roku 2014 úspešne obhájila titul PhD na JLF UK v študijnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo Mgr. Andrea Mendelová. Všetky tri  robili genetické analýzy na našom pracovisku.