Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akad. Rok 2022/2023/ Topics for Students´ scientific conference in acad. year 2022/2023

Pracovisko / Institute: Ústav Molekulovej biológie a Genomiky JLF UK / Department of Molecular Biology and Genomics JFMED

Názov témy / Topic: Droplet digital PCR a jej  možnosti využitia v onkologickej praxi/ Droplet digital PCR – Application in Clinical Practice. Školiteľ / Tutor: Doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.

 

Ocenenia

Téma: Vzťah medzi polymorfizmom IL-10 a biopticky verifikovanou akútnou rejekciou obličkového štepu.

Riešiteľka: Petra Boleková, 4.ročník VL

Školiteľky: RNDr. Zora Lasabová,PhD, MUDr. K.Macháleková (Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN), MUDr. B.Grandtnerová, PhD (Transplantačné centrum MFN) 

Práca  sa na fakultnej ŠVK v roku 2007 umiestnila na II. mieste vo svojej kategórii.

Téma: MPL mutations in myeloproliferative neoplasms

Riešiteľka: Marlen Fossan Aas , 3.ročník VL

Školiteľka: Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph D.

Práca sa na fakultnej ŠVK v roku 2011 umiestnila na II. mieste vo svojej kategórii.