Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty UK

Granty UK

Sociálna dôstojnosť ľudí so sclerosis multiplex v kontexte pandémie Covid-19
UK/126/2021
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Lucia Podolinská

Intervenčná štúdia - edukačný program pre opatrovateľov zomierajúcich pacientov
Univerzitný grant č.UK 86/2013
Hlavný riešiteľ: Mgr. Radka Šerfelová, PhD.

Polysomnografické vyšetrenie pri hyperkinetickej poruche
Univerzitný grant č. UK/62/2010
Hlavný riešiteľ: MUDr. Adamík Pavol Psychiatrická klinika UNM
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Ivan Farský

Zvládanie záťaže v rodine duševne chorého dieťaťa
Univerzitný grant č. UK/28/2009
Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Martina Pochybová

Postoje sestier k starostlivosti o umierajúceho
Univerzitný grant č. UK/41/2009
Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Jana Slováková

Úloha rodiny v starostlivosti o zomierajúceho
Univerzitný grant č. UK/39/2009
Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Radka Šerfelová 

Vplyv cirkadiánnych rytmov na zmenu hladiny oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu.
Univerzitný grant č. UK/423/2008
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adriana Pšenková, PhD.

Identifikácia psychických problémov u detí na základných školách
Univerzitný grant č. UK/76/2007
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Pochybová

Monitorovanie krvného tlaku u 14-15 ročných detí v okrese Martin
Univerzitný grant č. UK/258/2006
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Anna Ovšonková

Depresívny pacient v kontexte rodiny
Univerzitný grant č. UK/197/2003
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Vplyv edukácie na kvalitu života diabetika
Univerzitný grant č. UK/191/2003
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Elena Holmanová

Možnosti ošetrovateľstva pri podpore kvality života v klimaktériu
Univerzitný grant č. UK/167/2002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Silvia Kyčinová

Štruktúra vedomia smrti
Univerzitný grant č. UK/32/2002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Čáp
Riešiteľ: Mgr. Pavol Labuda