Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty APVV

Granty APVV

Problematika ošetrovateľskej diagnostiky - teoretické východiská a aplikácia v ošetrovateľskej praxi

Problematika ošetřovatelské diagnostiky - teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu.

APVV SK-CZ-0151-09, MŠMT MEB 0810029

zodpovedná riešiteľka (SK): doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
riešitelia (SK): Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Mária Tabaková, Mgr. Martina Tomagová, PhD.
zodpovedná riešiteľka (CZ): doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
riešitelia (CZ): doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Ilona Plevová, PhDr. Renáta Zeleníková