Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakultné granty

Fakultné granty

Problematika ošetrovateľstva v domácej starostlivosti
fakultný grant č. 5/2006, (2006 - 2008)
zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Tabaková
riešitelia: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.

Uspokojovanie potrieb chronicky chorého v ošetrovateľskom procese 
fakultný grant, č. 12/20, (2000-2002) 
zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.,
riešitelia: doc. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Kyčinová, Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Juraj Čáp

Chronická bolesť ako problém teórie a praxe ošetrovateľstva
fakultný grant, č. 12/95, (1996 – 1998)
projekt riešený v rezorte MŠ SR, 
zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
riešiteľka:  Mgr. Katarína Žiaková