Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 718
043/4203 733
41718

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Marek Kozár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
docent vysokej školy, univerzity

Viera Moncmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
sekretárka, sekretár
41771

MUDr. Zuzana Uhríková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]