Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný

Viera Moncmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
Sekretárka, sekretár
41771

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 718
043/4203 733
41718
[1]