Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4203 733
VoIP
41718
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Kozár, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Viera Moncmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
sekretárka, sekretár
VoIP
41771

MUDr. Zuzana Uhríková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť