Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Význam laboratórnych markerov v diagnostike včasnej novorodeneckej infekcie
Śkoliteľ: doc.MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.

Hodnotenie kardiálnych markerov u fyziologických novorodencov
Školiteľ: MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Hodnotenie kardiálnych markerov u asfyktických novorodencov
Školiteľ: MUDr. Tomáš Jurko, PhD.