Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Zuzana Uhríková, PhD.

Dátum narodenia: 11.7.1984

Pracovisko: Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin

Funkcia na pracovisku: sekundárny lekár

                                               

Vzdelanie:

1998-2002                Gymnázium Dominika Tatarku v Poprade

2002-2008                Jesseniova lekárska fakulta v Martine  odbor: Všeobecné lekárstvo

2008-2011                Doktorandské štúdium Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

2011                         Vedecký titul PhD. v odbore Pediatria

2016                         Špecializačná skúška v odbore Pediatria

2019                         Špecializačná skúška v odbore Neonatológia

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

2012 – 2015              Klinika detí a dorastu UN  Martin 

2008 – doteraz          Neonatologická klinika UN Martin

 

 

Martin apríl 2023