Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

MUDr. Lenka KočvarováHodnotenie splanchnickej cirkulácie hranične zrelých novorodencov prostredníctvom dopplerovskej sonografie.
MUDr. Tomáš JurkoPľúcna hypertenzia novorodencov, nové prístupy v diagnostike a liečbe.
MUDr. Zuzana BelicováVčasný neurofyziologický vývoj novorodencov – hodnotenie novými metodikami.
MUDr. René GumulákZmeny tkanivovej oxygenácie pri vybraných patologických stavoch novorodencov.
MUDr. Nina LenhartováGenetická predispozícia retinopatie nedonosených.
MUDr. Lenka Dočekalová

Akútne respiračné zlyhávanie a infekcia v novorodeneckom veku

MUDr. Lucia NandrážiováVariabilita tlaku krvi novorodencov s hyperbilirubinémiou.

 

Úspešní absolventi doktorandského štúdia

MUDr. M.Hladík, PhD. Kontinuální eliminační metody u dětí v praxi

MUDr. A. Olosová, PhD. Variabilita srdcovej frekvencie u juvenilných hypertonikov.

MUDr. J. Rojas Villareal, PhD. Manometrický profil pažeráka u detí s refluxovou chorobou.

MUDr. M. Stavěl, PhD. Hodnotenie renálnej cirkulácie fyziologických novorodencov dopplerovskou sonografiou.

MUDr. H. Kolarovszká, PhD. Hodnotenie parametrov renálnej cirkulácie hypotrofických novorodencov pomocou dopplerovskej sonografie.

MUDr. Z. Lehotská, PhD. Variabilita frekvencie srdca u donosených hypotrofických pacientov.

MUDr. K. Maťašová, PhD. Ultrazvukové hodnotenie vybraných parametrov splanchnickej cirkulácie novorodencov

MUDr. R. Szépeová, PhD. Vplyv výživy na niektoré vybrané parametre detí s neprospievaním

MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. Hodnotenie spoľahlivosti neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u novorodencov

MUDr. Zuzana Uhríková (rod. Bukovinská), PhD. Variabilita srdcovej frekvencie v závislosti od fototerapie

MUDr. Eva Paulusová, PhD. Hodnotenie splanchnickej cirkulácie hypotrofických novorodencov.

MUDr. Katarína Hašková, PhD. Tlak krvi a jeho variabilita u novorodencov

MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD. (rod. Smolárová) Výskyt geneticky podmienených a asociovaných porúch homeostázy pľúcenho surfaktantu u novorodencov.

MUDr. Marek Kozár, PhD. Včasný postnatálny vývoj kardiorespiračných funkcií u donosených a nedonosených novorodencov.