Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4133 987
VoIP
41708
Poznámka
043/4203522
Publikačná činnosť

MUDr. Dušan Krkoška, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť