Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 987
41708
043/4203522

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy

MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy
[1]