Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné vedecko-výskumné zameranie:

-         importované nákazy

-         parazitárne nákazy

-         nozokomiálne nákazy

-         liečba chronických vírusových hepatitíd B a C

-         diferenciálna diagnostika uzlinového syndrómu

-         diagnostika a liečba HIV/AIDS