Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie k výučbe

Vzhľadom k súčasnej situácií sme pristúpili k úprave výučby na Klinike infektológie a cestovnej medicíny.

Študenti počas zimného semestra 2020/2021 absolvujú výučbu bez praktickej časti pri lôžku pacienta. Semináre budú prebiehať štandardne (od 11:00) podľa rozvrhov stanovených fakultou vo veľkej seminárnej miestnosti Hematologickej kliniky (pri posluchárňach).

Prednášky z predmetu Infektológia budú realizované podľa počtu študentov prezenčne v posluchárňach UNM alebo online formou v prostrední MS Teams.

V prípade, že študent vykazuje známky respiračného ochorenia je povinný danú skutočnosť nahlásiť sekretárke kliniky (telefonicky 043/2633717 alebo emailom martina.slezakova@uniba.sk) s tým, že sa uvedeného praktického cvičenia nezúčastní.