Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné štúdium

Lektori praktickej časti Školenec 1 Školenec 2 Školenec 3 Školenec 4
MUDr. Dušan Krkoška, CSc.      
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.    
MUDr. Eva Mazúchová MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD. MUDr. Stanislava Petrášová MUDr. B. Šimská  
MUDr. Ľudmila Kašáková MUDr. Jana Hánová Priesolová MUDr. Andrea Hricová T. Modynets  
MUDr. Martin  Babušík MUDr. Kristína Kaňuchová MUDr. Andrea Jacková V. Shandor