Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné štúdium

MUDr. Jana Priesolová ÚVN FN Ružomberok 01.02.2016
MUDr. Andrea Hradňanská (r. Hricová) FNsP FDR B. Bystrica 01.06.2016
MUDr. Andrea Mrvová r.Jacková ÚVN SNP Ružomberok 01.10.2016
MUDr. Jana Masná  UNM Martin, Infektologická klinika 01.02.2018
MUDr. Kristína Kropáčeková FNsP FDR B. Bystrica 01.02.2019
MUDr. Kristína Žiaková FNsP FDR B. Bystrica 01.02.2019
MUDr. Lucia Blahová r. Kováčová ÚVN SNP Ružomberok - FN od 2020 NEDÚ 01.10.2019
MUDr. Veronika Bartošová       UNM Martin 01.10.2021
MUDr. Tatiana Králiková FN Trenčín 01.10.2021

Otázky na špecializačnú skúšku z infektológie