Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné štúdium

<colgroup><col width="244" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:8923;width:183pt" /> <col width="217" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7936;width:163pt" /> <col width="88" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3218;width:66pt" /> </colgroup>
MUDr. Jana Priesolová ÚVN FN Ružomberok 1.2.2016
MUDr. Andrea Hradňanská (r. Hricová) FNsP FDR B. Bystrica 1.6.2016
MUDr. Andrea Mrvová r.Jacková ÚVN SNP Ružomberok 1.10.2016
Valentyna Shandor FNsP FDR B. Bystrica 1.2.2017
Tetiana Modynets FNsP FDR B. Bystrica 1.2.2017
MUDr. Jana Masná  UNM Martin, Infektologická klinika 1.2.2018
MUDr. Kristína Kropáčeková FNsP FDR B. Bystrica 1.2.2019
MUDr. Kristína Žiaková FNsP FDR B. Bystrica 1.2.2019
MUDr. Lucia Blahová r. Kováčová ÚVN SNP Ružomberok - FN od 2020 NEDÚ 1.10.2019
MUDr. Veronika Bartošová       UNM Martin 1.10.2021
MUDr. Tatiana Králiková FN Trenčín 1.10.2021