Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

INFEKTOLÓGIA, 5 ročník, zimný semester, 1/3 S, 3 kredity

Výučba Infektológie prebieha počas zimného semestra pre slovenských študentov a počas letného semestra pre zahraničných študentov

-     povinnosťou študenta je absolvovať 7. praktických cvičení a seminárov, ktoré sa budú realizovať v posluchárni UNM, podľa rozdelenia do krúžkov

-     po absolvovaní seminárov bude v ďalšom výučbovom týždni otvorený test pre študentov, ktorí už absolvovali semináre

-     v systéme AIS budú vytvorené termíny na prihlasovanie sa na test

-    štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby.

O t á z k y z Infektológie k ústnej skúške - všeobecné lekárstvo - 5. roč.