Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.:

Doktorand: MUDr. Jana Masná (interný)

téma: Diagnostika HIV infekcie

 

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.:

Doktorand: MUDr. Veronika Medzihradská-Bartošová (interný)

téma: Sledovanie incidencie a rozsahu poškodenia pečene pri vybraných bakteriálnych ochoreniach.