Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/4133 987
VoIP
41708
Note
043/4203522
Publications

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie cestovnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications