Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ochrana duševného vlastníctva

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja zabezpečuje aktivity v prípade potreby ochrany duševného vlastníctva. Spolupracuje pri tom s Centrom transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CTT UK), pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou.

Podrobnejšie informácie o ochrane duševného vlastníctva a interných postupoch nájdete v dokumente Ochrana duševného vlastníctva: základné informácie (PDF, 264kB).

Kontaktná osoba – ochrana duševného vlastníctva

Mgr. Jarmila Rechtoríková
email: jarmila.rechtorikovauniba.sk
tel. č.: +421 43 2633 209
VoIP: 41 209