Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Plán obnovy a odolnosti stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Oblasti, ktoré plán podporuje sú okrem iného aj kvalitné vzdelávanieveda, výskum a inovácie. Komplexné informácie o pláne a výzvach nájdete na stránkach www.planobnovy.sk a www.vaia.gov.sk.