Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné projekty

JLF UK v Martine sa zapája aj do medzinárodných projektov pričom komplexnú podporu pri príprave a implementácii zabezpečuje Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK v spolupráci s oddelením vedeckovýskumných projektov na Rektoráte UK. Príklady medzinárodných grantových programov:

Bližšie informácie o medzinárodných schémach môžete nájsť aj na portáli eraportal.sk.

DIGITAL EUROPE

  • Testing and Experimentation Facility for Health AI and Robotics (TEF-HEALTH)

HORIZON 2020

  • Efficacy and safety of thrombectomy in stroke with extended lesion and extended time window: a randomized, controlled trial (TENSION)
  • Epidemic intelligence to minimize 2019-nCoV’s public health, economic and social impact in Europe (EpiPose)

GRANTY EHP a NÓRSKA