Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérstvo kvality

Jesseniova lekárska fakulta v Martine zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001/2015 v odbore poskytovania služieb v oblasti:

Vzdelávania v akreditovaných študijných programoch všeobecného lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom, zubné lekárstvo, nelekárske študijné programy, doktorandské štúdium ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v akreditovaných študijných programoch, vedecko - výskumnej činnosti.

Bližšie informácie nájdete na podstránke Manažérstvo kvality.

 

Kontaktná osoba pre Manažérstvo kvality

Petra Strachilová

email: petra.strachilovauniba.sk

tel. č.: +421 43 2633 207

VoIP: 41 207