Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Ing. Tomáš Antoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
41208

Mgr. Katarína Bačé

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210
41210

RNDr. Henrieta Blahušiak Drobková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Ing. Mária Kaššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633318
41318

Mgr. Ivana Pittnerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 206
41206

Mgr. Jarmila Rechtoríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 209
41209

Petra Strachilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207
41207

Ing. Daniela Šarkanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 228
41228
[1]