Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2019

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2019 - Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Vnútorný predpis č. 2/2019 - 
Vnútorný predpis č. 3/2019 - 
Vnútorný predpis č. 4/2019 - 
Vnútorný predpis č. 5/2019 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
Vnútorný predpis č. 6/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Vnútorný predpis č. 7/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Vnútorný predpis č. 8/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy

 

Neplatné