Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy študijného oddelenia

 

 

Š<output>tudijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - prospechové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá. </output>

<output>tudijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - prospechové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá. </output>

<output></output>

<output>Podklady k zosúlaďovaniu so štandardami pre študijný program</output>

<output>Oznamy študijného oddelenia</output>

<output>Podklady k zosúlaďovaniu so štandardami pre študijný program</output>

<output></output>

Študijné oddelenie zverejnilo výsledky prijímacieho konania  pre AR 2024/2025 nelekárskych študijných programov - bakalárskych.

Študijné oddelenie zverejnilo harmonogram štúdia na JLF UK v akademickom roku 2024/2025.

Študijné oddelenie oznamuje, že v období do 3. marca 2024 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, za zimný semester akademického roka 2023/2024, a to elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému (formulár v aplikácii AS051 - v klasickom zobrazení v záložke administratívny systém). 

Študijné oddelenie zverejnilo podmienky organizácie letnej praxe študentov JLF UK v akademickom roku 2023/2024.

Študijné oddelenie zverejnilo hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi za akademický rok 2022/2023. Viac informácií nájdete v časti hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi.   

<output><article class="span6">

Študijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - prospechové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá.

</article> <aside class="span3"></aside> </output>

Študijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - odborové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá.    

<output>Študijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - odborové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá.     </output>

Študijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - prospechové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá. 

<output>Študijné oddelenie zverejnilo zoznam študentov, ktorým bolo udelené motivačné - odborové štipendium v zimnom semestri 2023/2024. Viac informácií nájdete v časti štipendiá.     </output>