Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrhy

Rozvrhy pre AR 2024/2025

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2024/2025

Rozvrhy pre AR 2023/2024

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom:

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1.rok
2. rok 2.rok
3. rok 3.rok
4. rok 4.rok
5. rok (bloková a týždňová výučba)5. rok (bloková a týždňová výučba)

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom:

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok
4. rok 4. rok
5. rok (bloková a týždňová výučba)5. rok (bloková a týždňová výučba)

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2023/2024

 

 študijný program zubné lekárstvo:

Zimný semester

Letný semester

1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
4. rok4. rok
5. rok5. rok

6. rok štúdia - AR 2023/2024

 

Nelekárske študijné programy:

študijný program ošetrovateľstvo - denné a externé bc. štúdium:

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné

1. rok

2. rok - denné 2. rok
3. rok - denné 3. rok
3. rok - externé 3. rok
4. rok - externé 4. rok

študijný program pôrodná asistencia - denné bc. štúdium: 

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok  3. rok

študijný program verejné zdravotníctvo - denné bc. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok  2. rok
3. rok  3. rok

Magisterské:

študijný program ošetrovateľstvo denné mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok  2. rok

študijný program pôrodná asistencia externé mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok  2. rok
3. rok  3. rok

študijný program verejné zdravotníctvo denné mgr. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok1. rok
2. rok 2. rok