Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrhy

Rozvrhy pre AR 2019/2020

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom:

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok  bloky

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom:

Zimný semester

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok  bloky

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2019/2020

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2020/2021

 

študijný program zubné lekárstvo:

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok

6. rok štúdia - pre AR 2019/2020

študijný program ošetrovateľstvo - bc. štúdium:

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok

študijný program pôrodná asistencia - bc. štúdium: 

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok

študijný program verejné zdravotníctvo - bc. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok

študijný program ošetrovateľstvo - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

2. rok_denné
2. rok_externé

 

študijný program pôrodná asistencia - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

2. rok_externé
3. rok_externé

 študijný program verejné zdravotníctvo - mgr. štúdium

Zimný semester

Letný semester

2. rok