Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrhy

Rozvrhy pre AR 2021/2022

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom:

Upozornenie pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo  prednášky budú prebehať výlučne dištančne (online).

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok (bloková a týždňová výučba)

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom:

Upozornenie pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo  prednášky budú prebehať výlučne dištančne (online).

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok (bloková a týždňová výučba)


6.rok štúdia spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2021/2022

 

študijný program zubné lekárstvo:

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok


6. rok štúdia - pre AR 2021/2022

 

Nelekárske študijné programy:

Upozornenie pre študentov všetkých nelekárskych študijných programov  -   časový harmonogram výučby počas ZS bude prebiehať na základe nižšie zverejnených rozvrhov.

Metódu výučby určuje garant predmetu a bude uvedená v študijných plánoch na webových stránkach spolu s podmienkami za akých bude prebiehať prezenčná výučba.

Bakalárske:

študijný program ošetrovateľstvo - bc. štúdium:

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné
1. rok - externé
2. rok
2. rok - externé
3. rok

študijný program pôrodná asistencia - bc. štúdium: 

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok

študijný program verejné zdravotníctvo - bc. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok
2. rok
3. rok

Magisterské:

študijný program ošetrovateľstvo - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné
2. rok - denné

študijný program pôrodná asistencia - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok - externé
2. rok - externé

 študijný program verejné zdravotníctvo - mgr. štúdium

 

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné
2. rok - denné