Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrhy

Rozvrhy pre AR 2022/2023

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom:

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok
4. rok 4. rok
5. rok (bloková a týždňová výučba)5. rok (bloková a týždňová výučba)

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom:

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok
4. rok 4. rok
5. rok (bloková a týždňová výučba)5. rok (bloková a týždňová výučba)

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2022/2023

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2023/2024

 

 študijný program zubné lekárstvo:

Zimný semester

Letný semester

1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
4. rok4. rok
5. rok5. rok

6. rok štúdia - AR 2022/2023

6. rok štúdia - AR 2023/2024

 

Nelekárske študijné programy:

Upozornenie pre študentov všetkých nelekárskych študijných programov  -   časový harmonogram výučby počas bude prebiehať na základe nižšie zverejnených rozvrhov.

Metódu výučby určuje garant predmetu a bude uvedená v študijných plánoch na webových stránkach:

Bakalárske:

študijný program ošetrovateľstvo - bc. štúdium:

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné 1. rok
2. rok - denné 2. rok
3. rok - denné 3. rok
2. rok - externé 2. rok
3. rok - externé 3. rok

študijný program pôrodná asistencia - bc. štúdium: 

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok

študijný program verejné zdravotníctvo - bc. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok

Magisterské:

študijný program ošetrovateľstvo - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok

študijný program pôrodná asistencia - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok

študijný program verejné zdravotníctvo - mgr. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok1. rok
2. rok2. rok