Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozvrhy

Rozvrhy pre AR 2018/2019

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom:

Zimný semester

Letný semester

1.rok 1.rok
2.rok 2.rok
3.rok 3.rok
4.rok 4.rok

5.rok (prednášky, bloky)

5. rok (prednášky, bloky)

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom:

Zimný semester

Letný semester

1.rok 1.rok
2.rok 2.rok
3.rok 3.rok
4.rok 4.rok
5.rok (prednáškybloky) 5.rok (prednášky, bloky)

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2018/2019

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2019/2020

6.rok štúdia - spoločný rozvrh pre zimný a letný semester študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom - AR 2020/2021

 

študijný program zubné lekárstvo:

Zimný semester

Letný semester

1.rok1.rok
2.rok2.rok
3.rok3.rok
4.rok4.rok
5.rok5.rok

6. rok štúdia - pre AR 2018/2019

študijný program ošetrovateľstvo - bc. štúdium:

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1.rok
2. rok 2.rok

študijný program pôrodná asistencia - bc. štúdium: 

Zimný semester

Letný semester

1. rok  1.rok
2. rok 2.rok

študijný program verejné zdravotníctvo - bc. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok 1.rok
2. rok 2.rok

študijný program ošetrovateľstvo - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné 1.rok - denné
1. rok - externé
1.rok - extené

študijný program pôrodná asistencia - mgr. štúdium 

Zimný semester

Letný semester

1. rok - externé 1.rok - externé
2. rok - externé
2.rok - externé

 študijný program verejné zdravotníctvo - mgr. štúdium

Zimný semester

Letný semester

1. rok - denné1. rok - denné

2. rok - denné

2. rok - denné