Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventi

Informácie pre absolventov 

Manuál pre absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo (aktualizácia v AR 2022/2023)

Manuál pre absolventov študijného programu zubné lekárstvo (aktualizácia v AR 2022/2023)

Doktorandské štúdium

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Rezidentské štúdium

Absolventská spätná väzba

Spätná väzba zamestnávateľov

 

Zlatá promócia 2023

Zlatá promócia absolventov JLF UK v Martine z roku 1972/1973 sa bude konať v akademickom roku 2023/2024 dňa dňa 20. októbra 2023 o 12:30 hod v Aula Magna JLF UK v Martine na Malej Hore 4A (nácvik o 12.00 hod.).

Absolventi, ktorí majú záujem zúčastniť sa Zlatej promócie, kontaktujte, prosím, e-mailom študijné oddelenie fakulty studjfmed.uniba.sk., a to najneskôr do 9.októbra 2023.

V zaslanom e-maile uveďte záujem o účasť na Zlatej promócii,  kontakt (e-mail, telefón), u žien prosíme uviesť aktuálne priezvisko v čase ukončenia štúdia, na ktoré bol vydaný diplom JLF UK.

Všetky informácie o konaní Zlatej promócie budú zverejnené v tejto časti webovej stránky a zaslané absolventom e-mailom na adresu uvedenú v potvrdení účasti na Zlatej promócii.

Zoznam absolventov z akademického roku 1972/1973
                                                                                                      

 

Absolventi Univerzity Komenského