Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventi

Informácie pre absolventov 

Manuál pre absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo (pre AR 2023/2024)

Manuál pre absolventov študijného programu zubné lekárstvo (pre AR 2023/2024)

Doktorandské štúdium

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Rezidentské štúdium

Absolventská spätná väzba

Spätná väzba zamestnávateľov

 

Zlatá promócia 2024

Zlatá promócia absolventov JLF UK v Martine z roku 1973/1974 sa bude konať v akademickom roku 2024/2025 v Aula Magna JLF UK v Martine na Malej Hore 4A (plánovaný termín 18. 10. 2024).

Absolventi, ktorí majú záujem zúčastniť sa Zlatej promócie, prosím kontaktujte študijné oddelenie na e-mail lenka.hamplova@uniba.sk .

V zaslanom e-maile uveďte záujem o účasť na Zlatej promócii,  kontakt (e-mail, telefón), u žien prosíme uviesť aktuálne priezvisko a priezvisko v čase ukončenia štúdia, na ktoré bol vydaný diplom JLF UK.

Všetky informácie o konaní Zlatej promócie budú zverejnené v tejto časti webovej stránky a zaslané absolventom e-mailom na adresu uvedenú v potvrdení účasti na Zlatej promócii.

Zoznam absolventov z akademického roku 1973/1974

                                                                                                      

Absolventi Univerzity Komenského