Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia letnej praxe

Organizácia letnej praxe študentov JLF UK v akademickom roku 2023/2024 (schválené dňa 12. 02. 2024)

<output>Organizácia letnej praxe</output>

<output>Organizácia letnej praxe</output>

<output>Organizácia letnej praxe</output>

<output>Organizácia letnej praxe</output>

Organizácia letnej praxe

Zadeľovacie listy na prax pre študentov spojeného 1. a 2. stupňa štúdia:

Záznamník klinickej praxe pre študentov spojeného 1. a 2. stupňa štúdia na potvrdenie výkonov príslušnej praxe:

- pre študijný program všeobecné lekárstvo (PDF, 522KB)

- pre študijný program zubné lekárstvo (PDF, 786KB)

Zoznam nemocníc, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu na vykonanie letnej praxe na dobu neurčitú.

Organizácia semestrálnych a letných praxí v NŠP

Informácie semestrálnych a letných praxí sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých pracovísk.

Zadeľovacie listy na prax pre nelékarské študijné programy:

ošetrovateľstvo

pôrodná asistencia

verejné zdravotníctvo

Zoznam nemocníc, s ktorými má JLF UK uzatvorenú zmluvu na vykonanie letnej praxe na dobu neurčitú.