Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Základné predpisy upravujúce prideľovanie sociálnych a motivačných štipendií nájdete v časti predpisy upravujúce štúdium na JLF UK -pre viac informácií kliknite tu

Oznam pre študentov o vzniku stránky Študentské financie (tu nájdete aj kalkulačku na výpočet nároku na sociálne štipendium) - pre viac informácií kliknite tu

Tehotenské štipendium vyplácané študentkám vysokých škôl s trvalým pobytom v Slovenskej republike:

- o tehotenské štipendium je možné požiadať podľa §96b zákona o vysokých školách v platnom znení

- žiadosť si môžete stiahnuť vo worde a v pdf

- vzor lekárskeho potvrdenie pre účely priznania tehotenského štipendia

- pre viac informácií kontaktujte študijné oddelenie pani Katarínu Kuzmovú (043/2633120, katarina.kuzmova@uniba.sk)

 

Štipendiá v AR 2022/2023

Motivačné - odborové štipendiá - oznam 

Motivačné - prospechové štipendiá v zimnom semestri AR 2022/2023 - oznam

Oznamujeme študentom, že rozhodnutia o priznaní prospechového štipendia si môžu prevziať na študijnom oddelení u pani Kuzmovej od 7. 11.  do 14. 11 2022. Zároveň je potrebné do termínu 14. 11. 2022 nahlásiť číslo účtu, na ktoré bude štipendium vyplatené. Prosíme o dodržanie stanoveného termínu.