Štipendiá

Základné predpisy upravujúce prideľovanie sociálnych a motivačných štipendií nájdete v časti predpisy upravujúce štúdium na JLF UK -pre viac informácií kliknite tu

Oznam pre študentov o vzniku stránky Študentské financie (tu nájdete aj kalkulačku na výpočet nároku na sociálne štipendium) - pre viac informácií kliknite tu


Oznam o motivačných štipendiách v zimnom semestri AR 2017/2018 - viac informácií tu