Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Základné predpisy upravujúce prideľovanie sociálnych a motivačných štipendií nájdete v časti predpisy upravujúce štúdium na JLF UK -pre viac informácií kliknite tu

Oznam pre študentov o vzniku stránky Študentské financie (tu nájdete aj kalkulačku na výpočet nároku na sociálne štipendium) - pre viac informácií kliknite tu

Štipendiá v AR 2020/2021

Motivačné - odborové štipendiá v zimnom semestri AR 2020/2021 - oznam

Motivačné - prospechové štipendiá v AR 2020/2021 za študijné výsledky v AR 2019/2020 - oznam