Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Základné predpisy upravujúce prideľovanie sociálnych a motivačných štipendií nájdete v časti Legislatíva - predpisy upravujúce štúdium na JLF UK.

Oznam pre študentov o vzniku stránky Študentské financie (kde nájdete kalkulačku na výpočet nároku na sociálne štipendium) - pre viac informácií kliknite na web Študentské financie

Tehotenské štipendium vyplácané študentkám vysokých škôl s trvalým pobytom v Slovenskej republike:

- o tehotenské štipendium je možné požiadať podľa §96b zákona o vysokých školách v platnom znení

- žiadosť si môžete stiahnuť vo worde a v pdf

- vzor lekárskeho potvrdenie pre účely priznania tehotenského štipendia

- pre viac informácií kontaktujte študijné oddelenie pani Katarínu Kuzmovú (043/2633120, katarina.kuzmova@uniba.sk)

Štipendiá v AR 2023/2024

Motivačné - odborové štipendiá

- podľa Čl. 5 ods 4 písm. a) 

- podľa Čl. 5 ods 4 písm. b) oznam o udelení štipendia so zoznamom študentov (PDF, 142KB)

Motivačné - prospechové štipendiá v zimnom semestri AR 2023/2024 - oznam o udelení štipendia so zoznamom študentov (PDF, 167KB)