Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Základné predpisy upravujúce prideľovanie sociálnych a motivačných štipendií nájdete v časti predpisy upravujúce štúdium na JLF UK -pre viac informácií kliknite tu

Oznam pre študentov o vzniku stránky Študentské financie (tu nájdete aj kalkulačku na výpočet nároku na sociálne štipendium) - pre viac informácií kliknite tu

Tehotenské štipendium vyplácané študentkám vysokých škôl s trvalým pobytom v Slovenskej republike:

- o tehotenské štipendium je možné požiadať podľa §96b zákona o vysokých školách v platnom znení

- žiadosť si môžete stiahnuť tu

- pre viac informácií kontaktujte študijné oddelenie pani Katarínu Kuzmovú (043/2633120, katarina.kuzmova@uniba.sk)

 

Štipendiá v AR 2021/2022

Motivačné - odborové štipendiá v zimnom semestri AR 2021/2022 - oznam

Motivačné - prospechové štipendiá v zimnom semestri AR 2021/2022 - oznam