Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Bazén a sauna v zimnom semestri 2018/2019

každý utorok od 20,00 -21,30 hod. od 2.10.2018 - 4.12.2018

 

 

Relaxačné centrum pre zamestnancov - prevádzka zahájená.

Bližšie informácie na stránke fakulty v časti služby

rozvrh hodín 2018/2019