Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Bazén a sauna v zimnom semestri 2021/2022

Utorok od 5.10.2021 - 7.12.2021

každý utorok od 20,00 -21,30 hod. 

Bude závisieť od pandemickej situácie

 

Relaxačné centrum pre zamestnancov - prevádzka zahájená.

Bližšie informácie na stránke fakulty v časti služby

rozvrh hodín 2021/2022