Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Bazén a sauna v letnom semestri 2018/2019

každý utorok od 20,00 -21,30 hod. 

 

Relaxačné centrum pre zamestnancov - prevádzka zahájená.

Bližšie informácie na stránke fakulty v časti služby

rozvrh hodín 2018/2019