Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

Bazén a sauna v letnom  semestri 2023/2024

pre študentov a zamestnancov

Utorok od 20.2.2024 - 30.4.2024

každý utorok od 20,00 -21,30 hod. 

Nebude 2. apríla 2024 po Veľkej noci

 

Relaxačné centrum pre zamestnancov - prevádzka prebieha od 14,00 - 18,00 hod.

po konzultácií aj v inom pracovnom čase.

Bližšie informácie na stránke fakulty v časti služby

rozvrh hodín 2023/2024

bude zverejnený po doplnení na začiatku semestra